Drážďanský Východoevropský Institut

Proč je východoevropský Institut v Drážďanech?

Dráž  ď any jsou hlavním městem jisté německé spolkové země, s nejdelší  hranicí se státy střední a východní Evropy. Se svou vědeckou scénou jsou  jednou z nejlepších vědeckých základen v SRN a především nejsilnější  hospodářskou základnou na východě Německa. Toto město disponuje mnoha  vědeckými zařízeními, které úzce spolupracují se státy střední a  východní Evropy nebo které se v rámci svých vědeckých oblastí tímto  regionem zabývají ve výzkumném programu. Drážďany tak disponují  rozličnou sítí východo-evropských vědeckých kompetencí.

Kromě  těchto vědeckých zařízení, o tyto vztahy k státům střední a východní  Evropy pečuje a podporuje je i vláda, administrativa, veřejnoprávní  korporace v Sasku nebo v samotných Dráž ď anech. V Drážďanech existuje  velké množství soukromých zařízení či institutů, o které se zčásti  starají i státy střední a východní Evropy (např. České centrum v Dráž ď  anech). Mnoho drážďanských firem pečuje o úzké obchodní vztahy  s´východní Evropou a velké podniky v Drážďanech soustřeují své  východo-evropské aktivity. Nicméně Dráž ď any nejsou všude vnímány jako  “základna východní Evropy”. Což je s ohledem na jejich geografickou  polohu překvapivé.

Vzhledem k nauce a výzkumu to  může být proto, že, navzdory mnohostrannému probíhajícímu výzkumu o  východní Evropě, ještě neexistuje “Východo-evropské kompetenční  středisko” nebo “Východoevropský institut”. Tento nedostatek může sotva  vyřešit jedna privátně založená společnost. Naše společnost byla ale  schopna vytvořit jeden znak, a to výraz sebevědomí tohoto regionu a  spojení se státy střední a východní Evropy.

Dráž ď  anský východoevropský institut je interdisciplinárně zaměřený vědecký  ústav. Pokud vědecká zařízení v Dráž ď anech tematizují střední a  východní Evropu, děje se tak především v rámci jejich vědeckých oborů.  Dráž ď anský východoevropský institut se zaměřuje na jeden tento obor,  který se vztahuje k střední a východní Evropě. Tomu odpovídá provedení  jednotlivých pořadů, představení, které jsou odlišného druhu.

Každopádně  je to pro Drážďanský východoevropský institut velká radost, že si v  pohledu velkého počtu západo-německých a evropských institucí drží svou  prací místo vědecké a hospodářské základny Saska, resp. Dráž ď an. Na  odbornost klade vysoké nároky a snaží se tak vyhovět i odborně velmi  náročným požadavkům. Jinak by byla spolupráce s renomovanými institucemi  a zařízeními, které dosud podporují Drážďanský východoevropský  instutut, nepřed-stavitelná.

Co dělá Drážďanský východoevropský Institut?

Ne  jenom slavista, ale také právník specializující se na východní Evropu,  který se zabývá otázkami transformace a harmonizace práva, také ekonom,  který se věnuje ekonomickým vztahům se státy střední a východní Evropy,  medik, který skicuje zahraniční spolupráci v lékařství a její výsledky,  nebo vědec v oboru dopravy, který v rámci regionálního a  nadregio-nálního územního plánování pozoruje střední a východní  Evropu... Všichni najdou v Drážďanském východoevropském institutu  prostor pro presentaci svého výzkumu. Působí zde různí reprezentanti  vědy, vědecká mládež, podnikatelé z drážďanského regionu a také ze  západních spolkových států.

Dráž ď anský  východoevropský institut usiluje jak o spolupráci s jinými vědeckými  zařízeními, tak o podporu vlastního výzkumu pracovníky institutu. Pokud  město Dráž ď any nebo nezávislý stát Sasko staví do středobodu projektu  střední a východní Evropu, usiluje institut o spolupráci a již ji  praktikuje. Realizace vědeckých projektů se může uskutečnit i díky  impulsům ze strany středních a větších podniků.

Vydání  vlastních spisů Dráž ď anského východoevropského institutu je zrovna  tak plánováno, jako uveřejnení konferenčních svazků z každoročních  zasedání tohoto ústavu. S prvním svazkem těchto spisů je oceňována  slavnostní přednáška k založení Drážďanského východoevropského institutu  28.dubna 2004 od Prof. Dr. Jürgena Meyera.

Co se  týče právních kompetencí, disponují jimi někteří členové kuratoria,  např. PD Dr. Herbert Küpper (jednatel Institutu pro východní právo v  Mnichově) či samotný ředitel institutu, právník Peter Neumann, který má  dlouhodobé praktické a učební zkušenosti.

Blízkost  k vědeckým společnostem je zaručena předsedou kuratoria, Prof. Dr.  Walterem Schmitzem (TU Dráž ď any), místopředsedou kuratoria, Prof. Dr.  Brezinskym (Horná Akademie Freiberg) či ředitelem institutu, pravníkem  Peterem Neumannem. Pan Neumann je vedoucí pobočky Německé Společnosti  pro nauku o Východní Evropě, největší německy mluvící organizace pro  nauku o východní Evropě. Úzká spojitost s vědeckými nakladatelstvími  garantuje možnost vědeckých publikací.

Význam praxe pro Drážďanský východoevropský Institut

Cílem  Drážďanského východoevropského institutu je dlouhodobě posilovat nejen  hospodářskou, ale také vědeckou základnu v Drážďanech a v Sasku. Proto  pokládá poskytnutí informací a hmatatelné výsledky, a to nejen z oblasti  vědy, za obzvláště důležité. Podniky mohou mj. používat naši databázi  kompetentních tlumočníků slovanských jazyků. Drážďanský východoevropský  institut disponuje širokou paletou jazyků, a to od jazyků jako je  albánština, přes rozšířené východo- a jihovýchodo-evropské jazyky, až po  jazyky baltické.

Kromě toho institut slouží  úspěšným podnikatelům z východní Evropy na saském a německém trhu jako  kontaktní osoba. Funguje jako kooperativní partner pro firmy z východu a  západu. Pravidelně pořádáme přednášky s ekonomickým zaměřením,  poskytované odbornou kompetencí v našem institutu, našimi kurátory a  renomovanými externími referenty. Spolu s experty a podnikateli se již v  institutu diskutovaly různé hospodářské otázky, jako např. východní  rozšíření Evropské měnové unie, silně rostoucí euroregiony u východních  hranic Evropské unie a rovněž dopady východního rozšíření na  hospodářství a pracovní trh v Sasku a ve východní Evropě. Dále se zde  diskutovalo o úspěšných podnicích v Č eské republice, v Polsku a  Bulharsku nebo o perspektivách německých poskytovatelů úvěrů na ruském  trhu. Tematizovány byly také právní otázky jako rozvoj práva ve střední a  východní Evropě nebo praktické zkušenosti s ruským právním řádem.

Angažmá v a pro Drážďanský východoevropský Institut a členství v něm

Ne  jenom hlavní povolání a neplacené angažmá mnoha motivovaných lidí u  Drážďanského východoevropského institutu se počítá. Stejně tak máme  radost, když můžeme vytvořit plodnou kooperaci a vztahy, založené na  vzájemné podpoře, s dalšími kompetentními a angažujícími se osobnostmi,  firmami či institucemi. Je jedno, zda jste z regionu či máte závazky v  saském hospodářství, zda jste z dalekého tuzemska nebo zahraničí. Z nově  získaných patronů a podporovatelů, se slabostí pro evropské a  východoevropské záležitosti, se radujeme vždy. Samozřejmě jsme Vám a  Vašim otázkám vždy rádi k dispozici. Nebo se jednoduše staňte členem  Dráž ď an ského východoevropského institutu a poznáme se brzy osobně.

Peter Neumann